• VIL SJEKKE ALLE KJØRETØY: Foto av alle kjøretøy som passerer over grenseovergangene i Østfold sjekkes automatisk mot flere databaser. Helge Breilid, kontorsjef ved Tollregion Sør, ønsker samme system rettet mot kjøretøy som kommer med Superspeed til Kristiansand. FOTO: Tore-Andre Baardsen

Tollvesenet vil lagre danmarksturen din

Ønsker å sjekke og lagre bilskiltene til alle som kjører ut av Superspeed når ferja legger til kai i Kristiansand. Slik kan flere smuglere tas.