Har noen brent katten levende?

Inne i det utbrente katteburet lå den døde katten. Er den brent levende?