Dette er hengebroa på Haus, som er overmoden for utskifting. Ny bro ligger inne i budsjettet for neste år med 36 millioner kroner. Dette er hengebroa på Haus, som er overmoden for utskifting. Ny bro ligger inne i budsjettet for neste år med 36 millioner kroner. Foto: Kjartan Bjelland

To Otra-broer skal vekk – bare én erstattes