Flekkefjord sykehus kommer igjen i søkelyset når 40 personer vil kreve oppreisningserstatning etter feilbehandlingene som skjedde over år. Flekkefjord sykehus kommer igjen i søkelyset når 40 personer vil kreve oppreisningserstatning etter feilbehandlingene som skjedde over år. Foto: Jacob J. Buchard

Forbe­reder histo­risk erstat­ningssak etter feilope­rasjoner