• Tomta like ved Søgne omsorgssenter er altfor liten til å møte behovet for tilrettelagte boenheter som eldrebølgen skaper i kommunen. Det mener både enhetslederne Anne Lise Sandbakken og Anne Christin Høyem, samt konstituert helse- og omsorgssjef Svein Resset. FOTO: Janne Birgitte Prestvold

Her er det ikke plass til eldreveksten

Nabotomta til omsorgssenteret er altfor liten til å romme eldrebølgen som ventes å slå inn over Søgne de neste årene.