• Oversvømmelsene i Kristiansand kunne blitt mer dramatisk om ikke Agder Energi hadde regulert vannmengdene i Otra slik de gjorde. Her hjelper Redningsselsselskapet til med å redde havarerte båter i Otra. FOTO: Kjartan Bjelland

Slik ble flomskadene på Sørlandet redusert

Agder Energi klarte å redusere flommen i Otra betraktelig på bakgrunn av sine egne værprognoser. Torsdag evaluerte etatene i Agder flommen på Sørlandet.