• Brøytebilene kjører søndag morgen i skytteltrafikk på E 39 mellom Trybakken og Brennåsen. Det er en svært sleip og glatt europavei. Bildet er tatt like øst for Tangvall ved 06.45-tiden. FOTO: Jarle R. Martinsen

Vanskelige kjøreforhold i landsdelen

Kjøreforholdene langs veiene i landsdelen er stedvis vanskelige søndag morgen.