• Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen i Valle kirke på Vigeland. Her som ved de andre to kirkene i kommunen må det omfattende reparasjoner til. Men nå nekter politikerne å bevilge mer penger før staten tar mer av ansvaret. FOTO: Jarle R. Martinsen

Nekter kirkene mer penger

Lindesnes kommune nekter å betale mer for renovering av sine kirker selv om dette er lovpålagt. Lokalpolitikerne mener staten må bidra mye mer enn i dag.