• Styrer Inger-Lise Askildsen ved Frøysland barnehage er glad for at mobbeombud i Vest-Agder Einar Buø også skal ha med barnehagene å gjøre heretter. I bakgrunnen Isalill Kjær og Lily Kaaløy Hinderaker. FOTO: Jarle R. Martinsen

Blir mobbeombud også for barnehagebarn: – Mange tenker nok at mobbing ikke skjer i barnehagene

Mobbeombud i Vest-Agder Einar Buø får nå ansvar også for barnehagebarna. Dermed skal han «passe på» til sammen 44.000 barn i fylket.