Kristiansand har fått en ny kanal, eller i hvert fall de første hundre meterne av den. Første byggetrinn av Kanalbyen til venstre, siloen til høyre. Kristiansand har fått en ny kanal, eller i hvert fall de første hundre meterne av den. Første byggetrinn av Kanalbyen til venstre, siloen til høyre. Foto: Kjartan Bjelland

Vannet er på plass i Kanalbyen