• Skissene gir et innblikk i hvordan kommunen jobber med å lage en ny logo. Løven og treet er sentralt – og det endelige forslaget vil nok ligne på en sammenslåing av løven og treet på linje to fra venstre – plassert i en oval form. FOTO: 07 Media

Lager egen logo for Nye Kristiansand

Nye Kristiansand skal ha en helt egen grafisk profil. Disse skissene viser hvordan en ny logo kan bli seende ut.