KS-leder i Agder og Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen og fylkestingsrepresentant Haagen Poppe er bekymret over at netthets får folk til å la være å engasjere seg i politikken. KS-leder i Agder og Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen og fylkestingsrepresentant Haagen Poppe er bekymret over at netthets får folk til å la være å engasjere seg i politikken. Foto: Jarle R. Martinsen

– Netthets stanser nye lokalpolitikere