Grete Tronstad fra Søgne fikk store senskader av brystkreft-behandlingen. En av dem har vært å være helt tappet for krefter. Mye av hennes tid går til å lage maleri, det får hun til. Grete Tronstad fra Søgne fikk store senskader av brystkreft-behandlingen. En av dem har vært å være helt tappet for krefter. Mye av hennes tid går til å lage maleri, det får hun til. Foto: Jarle R. Martinsen

Ble kreftfri – måtte likevel gi opp eget firma