Samfundets skole og kirke i Kristiansand. En lærer ved skolen sluttet etter det ble avslørt at han gikk på gudstjenester i andre kirker enn i Samfundets egne. Samfundets skole og kirke i Kristiansand. En lærer ved skolen sluttet etter det ble avslørt at han gikk på gudstjenester i andre kirker enn i Samfundets egne. Foto: Reidar Kollstad

Klage på lærer i Samfundet: Drev «fremmed gudsdyrkelse»