• Dette vogntoget ligger halvveis i grøfta på omkjøringsveien på fylkesvei 43 ved Eiken. FOTO: 03811-tipser

Trafikkaos på omkjøringsvei til E 39 - tungtransport kjører via Evje

Flere vogntog sperrer deler av omkjøringsveien til E 39 gjennom Lyngdal. Dette vogntoget har gått av veien ved Eiken.