Stadig flere velger langtur - over 10.000 på turisthyttene i fjor