• Rådmann i Mandal Knut Sæther er sykemeldt. Han føler ikke han har tillit hos lokalpolitikerne. FOTO: Jarle R. Martinsen

Rådmann føler seg oppsagt

Det er full krise rundt rådmann Knut Sæther i Mandal. Han er sykemeldt fordi han føler at han ikke har tillit hos politikerne.