• Trafikken står i lange køer på fylkesveiene som er omkjøringsveier etter dødsulykken på E 18 ved Tvedestrand. FOTO: Lena Fidjestad

Køkaos på omkjøringsveiene

Trafikken som ble ledet via Laget etter dødsulykken på E 18, stod lenge bom fast på grunn av for høye vogntog.