• Tirsdag fant veivesenet ut at dyremøkk fra Jens Eides slakteri hadde lekket ut i Stordalsbekken som leder ned mot dette rensebassenget. Bassenget, som kostet 10 millioner kroner, ble bygget for å hindre sulfidholdig vann fra å renne ut i Kaldvellfjorden fra Gaupemyr. FOTO: Erlend Olsbu

Dyremøkk havnet i rensebassenget

En feilkobling i rørsystemet førte til at dyreavføring fra Jens Eides slakteri havnet i veivesenets rensebasseng. Ifølge veivesenet vil opprydningen koste over 100.000 kroner.