• Sørlandsparken har i dag ikke noen bomstasjoner. Det kan bli en forandring på når dagens bomstasjoner skal byttes ut med nye. Vedtak om nye bomstasjoner kan bli fattet i 2017. FOTO: Torstein Øen

Åpner for bomstasjon ved Sørlandsparken

Når nye bomstasjoner skal plasseres i Kristiansand, kan også Sørlandsparken få bom. Det tror flere ledende politikere.