• UTVALG: Paul Leer Salvesen skal, sammen med 11 andre eksperter, gå gjennom straffelovens regler om tilregnelighet og levere en utredning til justisminister Grete Faremo 14. september 2014. Leer Salvesen er professor i etikk og teologi ved UiA.

- Må bli færre syke i fengsel

Paul Leer-Salvesen, professor i etikk og teologi ved UiA, skal delta i et utvalg som skal vurdere om norsk straffelov må endres overfor psykisk syke.