Leger Uten Grenser krever militær og sivil respons på ebola-epidemien

— Vi krever at land med sivil eller militær responskapasitet på biologiske katastrofer umiddelbart setter inn ressurser og personell i Vest-Afrika.