• Planene om å gjenreise et kapell i Ny-Hellesund, nær Olavsundet, har versert i Søgne i 15 år. FOTO: ARKITEKT SVERRE FEHN AS

Nytt nei til kapell

At politikerne stemte etter hjertet og ikke partiboka hjalp lite: onsdag sa også et flertall i formannskapet nei til å gå videre med planene om kapell i Ny-Hellesund.