«Politihønene» kom hjem igjen

Hønene og hanen som spankulerte utenfor Søgne lensmannskontor påført navnene til tre betjenter, ble søndag overlevert sine rettmessige eiere.