• Kilden har fått en momskrav på 294 millioner kroner. FOTO: Reidar Kollstad

Kulturministeren inn i momskaoset

— Jeg kan vanskelig forestille meg at det var Stortingets intensjon først å bevilge penger til Kilden for så å trekke dem tilbake.