Fengselsstraff etter knyttnevevold

Ga fornærmede et varig arr etter to slag mot ansiktet