• Billigste anbud for ny svømmehall i Vennesla er på 122,5 millioner kroner. Det er en sprekk på 24,5 millioner i forhold til politikernes budsjett. Rådmannen ber om at prosjektet skrinlegges. FOTO: EGERDAHL & NORDBØ AS

Svømmehallen sprekker med over 24 millioner

Rådmann Svein Skisland ber Vennesla-politikerne droppe ny svømmehall. Politikernes kalkyle sprekker med 24,5 millioner kroner.