• Hit til Vige skal den nye konteinerhavna flyttes. Den blir bygget uten jernbanespor. Nå vil havna ha utredet et jernbanespor fra Vige til godsterminalen på Dalane.

Vil utrede jernbane fra Vige til Langemyr

Kristiansand havn planlegger flere utbygginger for å kunne ta imot store mengder gods som kommer med jernbane fra Tyskland og Danmark.