• Jørund Flaa (arkiv) FOTO: Jørund Flaa (arkiv)

Krisesentre overfylte

Senteret i Kristiansand går fra 3500 overnattingsdøgn i fjor til 5400 i år.