Guds kjærlighet er utøst i våre <p/>hjerter ved <p/>Den Hellige Ånd