KRISTIANSAND: Det er Barne— og familiedepartementet som foreslår at samboerpar får samme forpliktelser som ektepar ved samlivsbrudd, når de to har felles barn under 16 år.Biskop Olav Skjevesland, domprost Dag Nordbø og frikirkepastor Jan Gossner er enige om behovet for å sikre rettighetene til barn av samboere. De er også samstemte i at lovforslaget kan leses som en sterkere juridisk forpliktelse av samboerskapet.Men de tre lokale kirkelederne svarer ulikt på spørsmålet om samboerskap er synd.- Den språkbruken er ladet. Jeg vil snu på det, og si at Guds vilje for samliv er innenfor en ekteskapelig ramme, sier Olav Skjevesland.Dag Nordbø svarer slik:- Jeg vil ikke kalle samboerskap synd i det hele tatt. Vi må forholde oss til at det finnes mange sterke og flotte samboerskap. Kirken må slutte med å fremstille samboende som uansvarlige, eller ukristelige, for den saks skyld.Jan Gossner sier at samboerskap nærmer seg ekteskap som fenomen, sett fra samfunnets side.- Men etter bibelsk etikk er samboerskap synd, ettersom det er inngått på privat grunnlag og ikke i offentlig rom.Biskop Olav Skjevesland sier at stadig flere juridiske ordninger skaper mer utydelig skille mellom de to samlivsformene.- Vi kan komme dit hen at samboerskap blir så omgitt av lovparagrafer at det kvalitativt blir likt et ekteskap. Men så langt er vi ikke kommet i dag. Det avgjørende skillet er offentliggjøringen av forholdet, fastholder han.Dag Nordbø synes forslaget fra departementet er godt, ettersom det medvirker til å styrke barns situasjon.- Selv om mange samboere lever i trofaste og sterke forhold og er like opptatt av barnas ve og vel som ektepar, anbefaler jeg ekteskap som en tryggere ordning. Det sier jeg av mange grunner som ikke har med moral å gjøre. Og fortsatt er det slik at langt flere samboerpar enn ektepar skilles, sier Nordbø.Jan Gossner sier han støtter tiltak som er til barns beste.- Samtidig er det et paradoks at samliv som i utgangspunktet er papirløst, mer og mer likner ekteskap sett fra samfunnets side. Det må vi som kirkeledere forholde oss til. Frikirken har likevel ikke beveget seg i retning av å anerkjenne samboerskap. Vi møter unge par med åpenhet og respekt og veileder dem i retning ekteskap, sier frikirkepastoren i Kristiansand.Departementet har satt høringsfristen til 11. februar.