Rådmannen vil legge kommunal virksomhet ut på anbud