ARENDAL: Området hvor den syke 73-åringen og hans familie har hytte er kjent for å ha mye flått. Familiemedlemmene er vanligvis blitt bitt flere ganger hvert år.Det skjebnesvangre flåttbittet fikk den eldre mannen 21. August. Flåtten satt fast i et sår på leggen. Ti dager etter at flåtten ble fjernet utviklet han feber, svimmelhet og oppkast. Han ble lagt inn på sykehus og ble påvist hjernelammelser, mental endring og en rekke fysiske plager utover dette.Den siste blodprøven av mannen ble tatt i slutten av mars. Også denne viste at mannen er smittet av TBE-viruset og man er sikre på at flåttbittet er årsaken. 73-åringen har ikke oppholdt seg i andre deler av verden hvor man er kjent med dette viruset.Sykdommen medfører ofte en langvarig rekonvalesensperiode med hodepine etter fysiske eller psykiske anstrengelser, konsentrasjonsvansker og søvnplager. Langvarig tretthet opptrer hos ti prosent av pasientene som får infeksjonen.Folkehelsa opplyser at det naturlig nok er for tidlig å si om dette ene rapporterte tilfellet av skogsflåttencefalitt betyr at viruset har etablert seg i Norge. Folkehelsa legger til at viruset har dukket opp som enkelttilfeller i Sverige, trolig via transport med fugler.(May 7 1999 7:23)