MANDAL: — Spørsmålet er vanskelig å vite noe om, og det er nesten umulig å dokumentere, sier fiskeforvalter Svein Haugland i fylkesmannens miljøvernavdeling til Fædrelandsvennen.Marerittet for fiskeentusiastene langs det populære vassdraget er at de voldsomme vannmassene den siste tiden skal ha feid med seg rogna og «vasket bort» en hel årsklasse med laks.Men ekspertene tror ikke det er grunn til panikk.- Det har vært mye vann veldig lenge, men selve flommen har ikke vært ekstrem, sier Haugland.Han viser til at laksen er skapt til å gå opp elva og legge fra seg gyteprodukter nettopp om høsten når det ofte er mye vann. Det som eventuelt kan skje dersom vannføringene er ekstreme er at rogna blir gravd opp, eller at det tetter seg til med grus og steinmasser.Men svaret på om flommen har påvirket antallet i den nye årsklassen med laks får vi først om tre-fire år.- Laksen lever normalt to år i elva, deretter ett til to år i sjøen, før den vandrer tilbake til elva. Vi vil altså først merke det dersom det ikke kommer laks opp igjen om noen år. Overvåkingsfisket neste år kan kanskje også gi en viss pekepinn. Hvis det er dramatisk mindre, vil man merke det, men jeg er i utgangspunktet ikke veldig bekymret, fortsetter fiskeforvalteren.Reetableringen av laks i Mandalsvassdraget har vært en suksess, og de gode gyteplassene er mange. Tettheten regnes for å være spesielt god mellom Laudal og Øyslebø, samt ved Kosåna.Forman i elveeierlaget, Reidar Sodeland bekrefter at folk i Mandal og Marnardal nå er bekymret for hva flommen har gjort med rogna i vassdraget.- Folk er så klart opptatt av hva konsekvensen kan bli for laksebestanden, men jeg tror ikke det er noen fare. Det er jo normalt med flom. Selv om rogna er blitt skylt bort noen steder, vil det ikke gjelde hele. Dessuten vil laksen og sjø-auren velge ulike plasser på gyte på, sier Sodeland.Heller ikke Kristian Hestvåg ved Finsådal klekkeri i Marnardal ser noen grunn til å slå laksealarm.- Fisken innretter seg etter naturen og gyter på plasser der rogna mest sannsynlig vil klare seg. Det eneste jeg kan tenke meg som kan ha skjedd enkelte plasser, er at den har lagt rogna på steder som normalt er tørre, og der det nå har vært mye vann, sier Hestvåg.Han legger til at det trolig ikke er all laksen som er ferdig med å gyte og peker på at strømmen og draget i elva ikke er like sterk nede på bunnen, som den er i overflaten.