ÅSERAL: — Vi mener Mandal herredsrett ga en dom på feile premisser, sier leder for hyttelaget, Harald Berntsen.Striden dreier seg om hytteområdet Rundatjønn på Bortelid i Åseral. Her finnes det rundt 500 hytter som i all hovedsak ble bygget i løpet av 1970- og 1980-årene.Dette aktuelle området eies av Bortelid Gård og Knut Repstad. Disse skrev under en kontrakt med hytteeierne der det heter at grunneierne ikke skal ha lov til å tillate at flere hytter blir bygget i området.Reguleringsplan

27. november 1997 vedtok Åseral kommunestyre en ny reguleringsplan for Bortelid hytteområde. Her heter det at det kan settes opp ytterligere 200 nye hytter ved Rundatjønn.De 13 hytteeierne mener at den nye reguleringsplanen ikke kan sette til side den private avtalen de skrev under med grunneierne. De fikk både muntlig og skriftlig vite av grunneierne at det ikke ville bli satt opp flere hytter.De mente i Mandal herredsrett at flere hytter ville være til stor sjenanse for flere av dem, og at dette kan hindre utbygging av veier, vann og kloakk.Retten drøftet i liten grad hvilke ulemper hytteeierne eventuelt måtte få av flere hytter på Bortelid. Avgjørende for retten er forholdet mellom et privat byggeforbud og en reguleringsplan som tillater utbygging.Mandal herredsrett var enig med grunneierne i at det prinsipielle grunnlaget som høyesterett har tatt i saken, nemlig at en reguleringsplan må gå foran en private avtale.Derfor vant grunneierne i retten, og hytteeierne må betale 66.500 kroner i saksomkostninger.Gir seg ikke

Men hytteeierne gir seg altså ikke, og i morgen starter en ny behandling, denne gangen for Agder lagmannsrett.- Vi håper lagmannsretten vil ta vårt argument om at det ikke bare er gitt løfter, men skriftlige garantier mot at det ikke skulle bygges mer i området, sier Berntsen.jarle.martinsen@fedrelandsvennen.no