TRONDHEIM: Han ble ikke idømt sikring. Wiik anket på stedet. -Retten har vanskelig for å finne ord. Han begikk drapet på en særdeles beregnende, utspekulert og hensynsløs måte. Han har påført Inger Lise Bakkens pårørende store påkjenninger som vil følge dem hele livet. Det finnes ingen unnskyldning for hans handlemåte, derfor idømmer vi ham lovens strengeste straff, sa byrettsdommer Olav Helge Fugelsøy i Trondheim byrett i dag. Dommen var enstemmig. Retten dømte også Wiik til å betale en uvanlig stor erstatning og oppreisning til Inger Lise Bakkens familie.