GRIMSTAD: Selv 250.000 sørlendinger i ryggen, mange tusen ansatte, millioner i banken og milliarder i omsetning er ikke nok for å lykkes i kampen om veipengene. Det mener Per Morten Vigtel, ofte omtalt som Norges fremste lobbyist.— Aksjoner av denne typen vil neppe lykkes uten at de følges tett opp videre. Både ytterligere aksjoner og lobbyvirksomhet mot de politiske beslutningstakere er nødvendig. Å få gjennomslag i denne type saker handler mest om vilje til å stå løpet ut. Å være utholdende, sier Vigtel - mannen som har lyktes både med å skaffe sine oppdragsgivere IT Fornebu-suksess og nullskatt til rederne.- Det at det stiller opp så mange tunge næringslivstopper, har først og fremst betydning når det gjelder å skaffe oppmerksomhet rundt aksjonen, og det er viktig. Men i tillegg mener jeg at hver og en av disse lederne også må prøve å påvirke beslutningstakerne i egenskap av enkeltpersoner, sier Vigtel.Også økonomiprofessor og «rikssynser» Victor Norman er skeptisk til aksjonen.- Generelt har jeg veldig liten tro på aksjoner av denne typen. Men i dette tilfellet kan det likevel ha en effekt. Først og fremst fordi det er en god sak, og i denne sammenheng tror jeg ulykkesstatistikken har større politisk gjennomslagskraft enn hensynet til landsdelsutviklingen. Dessuten er saken på mange måter moden. Vestlandet og Nord-Norge har for lengst fått sitt. Nå må det være Sørlandets tur. Viktig er det også at oppslutningen er så bred lokalt. Slikt gjør alltid inntrykk, sier Victor Norman, som mener at en bedre veistandard på E 18 er et av de viktigste tiltakene for å få større fart på Sørlandet.Vigtel understreker at aksjonen på ingen måte er bortkastet.- Aksjonister av dette kaliber får garantert medieoppmerksomhet, og det er jo liksom en del av vitsen når man kjemper for en sak, men jeg er ikke så sikker på at timingen er rett. De må i alle fall holde ut til pengene skal deles ut, sier Vigtel.- Aksjonsgruppen har varslet at de skal bli mer rampete. Har du noen kommentar til det?- De må nok regne med at toleransen for lovbrudd og sivil ulydighet begått av denne gruppen er mindre enn for mange andre grupper. Generelt vil jeg gi det råd at de skal være forsiktig med å gjennomføre aksjoner som rammer tredjemann, sier altså Norges fremste lobbyist Per Morten Vigtel.Sikkert noe å tenke på for Knut Dannevig og co når de i dag skal til setteminister Sponheim og overlevere nesten 28.000 underskrifter.