– Jeg hadde blitt kasta ut av gymmen av Torbjørn Røe Isaksen