Døde sauer forurenser vann

Turgåere advares mot å drikke vann fra bekker og tjern i Åmli. Døde sauer og lam har forurenset vannet.