• VANSKELIG: De tillitsvalgte ved Sørlandet sykehus synes det er vanskelig å inkludere syke ansatte i arbeidslivet når antallet ansatte er så redusert. Fra v.: Gro Lohne, Vigdis Stendal, Randi Torjussen og Svein Lochner. FOTO: Torstein Øen

For travelt på jobb for de syke

På Sørlandet sykehus har de ansatte så tunge arbeidsoppgaver at det er vanskelig å tilpasse arbeidet til syke.