Ilagt opptil 80 års taushet

Peter Lossius ledet kommisjonen som gransket pionerdykkernes forhold i Nordsjøen fram til 1990.