Staten anker dykkerdommen

Staten anker dommen fra Oslo tingrett der tre tidligere nordsjødykkere blir tilkjent flere millioner kroner i erstatning for skadene de pådro seg under pionerdykking i Nordsjøen.