LINDESNES: — Målet er å bygge opp en bestand for helårig hummerfiske, sa daglig leder Ole Kristoffer Torsvik i Lindesnes Havbeite.

Sammen med styremedlem Kjell Stokke orienterte han i går formannskapet i Lindesnes kommune om selskapet som ble etablert i vår.

— Vi arbeider for å finne et historisk godt hummerområde der forholdene ligger til rette for at vi kan bygge opp en solid bestand, sa Torsvik.

Firmaet har lenge arbeidet for å kunne drive havbeite ved Vårøy, men har møtt sterk motstand av lokalbefolkningen. Møtet med formannskapet var en orientering om den nye næringen. Hvilke steder som var aktuelle for oppdrett var ikke tema.

Når Lindesnes Havbeite søker konsesjon for et område, vil Lindesnes kommune være en av høringsinstansene.

Tusen hummer

— Det er 40 år siden hummerfiske var en betydelig næring for Norge og Lindesnes. Nå vil vi arbeide for å bygge det opp igjen, sa Torsvik. Han uttaler at det tas sikte på hummerfiske året rundt og peker på at det nye fiskemottaket på Båly i Spangereid vil være sentralt i opplegget.

Lindesnes Havbeite har signalisert at det er tatt sikte på å fiske 500-1000 hummer i året. Først i 2011 regner firmaet med å kunne ta opp hummer etter å ha investert 33 millioner kroner.

— Vi håper på samarbeid med lokale fiskere, sa Ole K. Torsvik. Dersom selskapet får slippe til ved Vårøy, har det signalisert at lokalbefolkningen kan fortsette hummerfisket som før.

— Hummeren er stedbundet. Derfor regner vi med at bare en liten del av yngelen vi setter ut, vil slå seg til utenfor området vi velger. Hummeren som vandrer utenfor konsesjonsområdet, vil kunne fiskes fritt. Der har selskapet ingen eksklusiv rett, sa Ole K. Torsvik.

Fisker uansett

Yrkesfiskerne Ragnar, Reidar og Kai Wårøy lover at de aldri vil respektere et forbud mot å fiske hummer utenfor Vårøy. De reagerer sterkt mot at selskapet vil ha en konsesjon som gir det alle fiskerettigheter rundt øya.

— Firmaet forsøker å båndlegge det beste hummerområdet i kommunen og en betydelig del av havet utenfor Lindesnes. Da kan vi ikke sette ut teiner, ruser eller garn. Livet som fisker er samtidig min hobby. Jeg kan love beinhard motstand, sier Kai Wårøy.

— Vi har ingen tillit til Lindesnes Havbeite. Måten selskapet har gått fram på har vært direkte frekk. Løftene vi fristes med, er vanskelige å tro på, sier de tre. De viser blant annet til at selskapet ikke inviterte alle grunneiere til møte og ikke har invitert lokale fiskere med i selskapet.

  • Kystkulturen vår vil bli fullstendig endret. Miljøet vil bli ødelagt. Vi får industri helt inn i fjæresteinene. Det må diskuteres om enkelte skal få rett til å privatisere havet, sier de tre.

Grunneierne på Vårøy har et dokument fra 1803 som gir dem rett på all fiske. Dokumentet er nå til juridisk vurdering.