• ORIENTERTE: Daglig leder Ole K. Torsvik til venstre og styremedlem Kjell Stokke orienterer Lindesnes formannskap om Lindesnes havbeite. Nærmest Torsvik sitter yrkesfisker Kai Wårøy, en av de hardeste motstanderne mot hummeroppdrett utenfor Vårøy. Foran ved bordet sitter formannskapsmedlem Thor Gilbertson (Frp). FOTO: AKSEL FAAG

Til kamp mot hummerfarm

Lokale fiskere og grunneiere har samlet seg til kamp mot hummeroppdrett ved Vårøy og privatisering av havet.