• Et team på 12 mennesker måtte til for å gispe sjiraffen Georg i Kristiansand Dyrepark. FOTO: LARS HOEN

Sjiraffen Georg (7) gikk ned 200 kilo

Sjiraffen Georg (7) har gått ned rundt 200 kilo etter at han skadet foten og ble gipset. I dag måtte 12 mennesker delta for å få skiftet gipsen.