• STARTER REKTORSTUDIUM: Høgskolen i Agder starter opp et studium for lærere som ønsker lederstillinger. FOTO: Arkivfoto

Nytt rektorstudium

For å bøte på rektor-mangelen i Kristiansand starter Høgskolen i Agder opp et nytt studium til høsten.