OSLO Samtidig får Sørlandet en nytt bein innenfor regjeringskretser. Kari Henriksen blir statssekretær for statsråd Sylvia Brustad i Helse— og omsorgsdepartementet. Randi Øverland begrunner fratredelsen slik: - Jeg valgte å gjøre en helhetsvurdering midt i stortingsperioden, og fant ut at det ville være for lenge å være borte fra skolen i fire år. Jeg er så mye skolemenneske at jeg ville tilbake til Tangen videregående.Øverland har vært statssekretær to ganger tidligere. I 2000-2001 var hun statssekretær i Kirke, undervisning og forskningsdepartementet for Trond Giske, og fra 1990 til 1995 var hun statssekretær i Kirke, undervisning og forskningsdepartementet for Gudmund Hernes. NORGESREKORD.

  • Her om dagen fikk jeg beskjed om at jeg har norgesrekord i å være statssekretær. Jeg har fungert i stillingen i ni år til sammen. Det er derfor med litt blandede følelser jeg takker av. Kultur- og kirkedepartementet har vært en meget spennende arbeidsplass, sier Øverland. Før hun gikk til storpolitikken for tredje gang, var hun rektor ved Tangen videregående skole i Kristiansand. Fra nyttår går hun tilbake til rektorstillingen. Øverland understreker at hun ikke går av som følge av uoverenstemmelser: - Jeg har et veldig godt forhold til Giske. Han jobber med skikkelig trøkk, og er opptatt av å få gjort så mye som mulig den tiden han er i regjering. Det har ikke vært noe friminutt for å si det slik, men jeg liker å jobbe i høyt tempo. Helsebakgrunn.

  • Dette blir utrolig spennende, sier Kari Henriksen til fvn.no. - Jeg ser på det som en stor oppgave. Jeg går til jobben med skrekkblandet fryd og stor ydmykhet. Kari Henriksen kommer fra stilling som leder for Nasjonalt kompetansenettverk, som jobber med forebygging og behandling av problemer hos barn med foreldre som har psykisk sykdom og rusmiddelavhengighet. Før det var hun undervisningsleder ved Vest-Agder Klinikkene, og styrer ved A-klinikken i Vest-Agder. Hun er utdannet sykepleier. Det var helseminister Sylvia Brustad som personlig ringte Henriksen og spurte om hun ville bli statssekretær for henne. - Mine politiske hjertesaker finner man innen feltene eldre, psykiatri og rus. Jeg ønsker å jobbe for at de svakeste i samfunnet får det bedre. Status i Helse-Norge er ikke elendig, men det er mange utfordringer. Blant annet å sørge for at pårørende blir en større del av behandlingsopplegg, for å unngå at de også blir psykiatriske pasienter i voksen alder, sier Henriksen. - Nå skal jeg bruke helgen på å pugge Soria Moria-erklæringen. Den må jeg kunne godt, sier Kari Henriksen. Dessuten slutter Torbjørn Urfjell (SV) som politisk rådgiver i Utenriksdepartementet for å jobbe med SVs valgstrategi fram mot valget i 2009. Tekst: Jon Anders Møllenjon.anders.mollen@fvn.no - 38113000