• SEIER: Nestleder Paul Storholt og leder Lilli Ann Aanensen oppfattet det som en seier at havnevesenets forslag om containerhavn, tunnel og tilførselsveier mot Gismerøya skal utredes. FOTO: Aksel Faag

Håp for containerhavn

Det kan bli containerhavn i Strømsvika og tunnel fra Jåbekk til Gismerøya.