Gatepresten <p/>til Vietnam

Gateprest Øyvind Stabrun (40) har fått to års permisjon for å lede misjonsarbeid i Vietnam.