Elden tror NOKAS-saken havner i Høyesterett

Riksadvokaten anker straffutmålingen for tre av de 13 domfelte i NOKAS-saken. Forsvarsadvokat John Christian Elden tror saken ender i Høyesterett.